Zoisovi štipendisti še vedno brez lanskoletnega dodatka za bivanje